Schooltijden en vakanties

Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. De deur gaat elke dag om 8.40 uur open. Om 8:45 uur starten de lessen.
 
Maandag 8.45 - 14.45
Dinsdag 8.45 - 14.45
Woensdag 8.45 - 12.45
Donderdag 8.45 - 14.45
Vrijdag 8.45 - 14.45

 

Vrije dagen en vakanties
Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de volgende vakanties en vrije dagen van toepassing.
 
4 en 5 oktober 2023 Twee vrije dagen
16 t/m 20 oktober 2023 Herfstvakantie
Vrijdag 10 november 2023 Vrije dag
Vrijdag 22 december 2023 Vrije dag
25 december 2023 t/m 5 januari 2024  Kerstvakantie
5 februari 2024 Vrije dag
Vrijdag 9 februari 2024 Vrije middag vanaf 12.30u 
12 t/m 16 februari 2024 Voorjaarsvakantie
Dinsdag 26 maart Vrije dag
30 maart t/m 3 april 2024 Paasvakantie
Maandag 15 april Vrije dag
22 april t/m 3 mei 2024 Meivakantie
8 t/m 10 mei 2024 Drie vrije dagen
20 mei 2024 Vrije dag
5 juli 2024 Vrije dag
8 juli t/m 16 augustus 2024 Zomervakantie