Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk en prettig als ouder betrokken zijn bij de Wereldwijzer. Wij hebben contacten met ouder via het intake gesprek, voor en na schooltijd, via een algemene informatieavond, rapportgesprekken en huisbezoeken. Daarnaast nodigen wij bij feesten en vieringen de ouders uit om dit samen met ons en de leerlingen de vieren. 

Bij sommige gelegenheden zullen wij ook ouders om hulp vragen.

Algemene informatieavond

De leerkracht van uw kind(eren) geeft informatie over het onderwijs in de groep en probeert zo duidelijk mogelijk antwoord te geven op eventuele algemene vragen. Voor vragen m.b.t. uw zoon/dochter kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht. 

Kijkmomenten

Gedurende het schooljaar kunt u met de groepsleerkracht van uw kind een afspraak maken voor een kijkmoment.  

Oudergesprekken

Na elke periode van 10 weken wordt u uitgenodigd voor een ouder- rapportgesprek waarin de vorderingen van uw kind(eren) met u worden besproken. U ontvangt elke 20 weken een schriftelijke rapportage. Bij uitstroom naar de basisschool ontvangt u een onderwijskundig rapport (OKR). 

Nieuwsbrief / Wereldnieuws/ App

Regelmatig ontvangt u een nieuwsbrief. Hierin vindt u actuele informatie over de school. Deze nieuwsbrief wordt aan de leerling meegegeven. Daarnaast heeft de Wereldwijzer 2 versies voor de websites. 1 Nederlandstalige en 1 Engelstalige versie met informatie voor de ouders. Maar er is ook een app beschikbaar die u kunt downloaden in uw appstore. Hiermee kunt u op de hoogte blijven van ons nieuws.

Huisbezoek

Met een huisbezoek hopen wij school en thuis dichter bij elkaar te brengen. De leerkracht van uw kind zal een afspraak met u maken voor een huisbezoek. 
Informatiebijeenkomsten 
Jaarlijks kunnen er ook andersoortige informatiebijeenkomsten gehouden worden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie verstrekt over een bepaald onderwerp.

Sociale media

Onze school heeft een Facebookpagina en een Instagramaccount. Hierop worden (mits ouders toestemming hebben verleend) korte berichtjes, foto's en video's geplaatst van activiteiten die op school hebben plaatsgevonden. 

  /basisschooldewereldwijzer
 /basisschooldewereldwijzereindhoven