Onderwijsinspectie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en moet zich daarover verantwoorden aan de inspectie van het onderwijs. Hierbij gaat het om de kwaliteit in brede zin : krijgen alle leerlingen voldoende onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving. De inspectie van het onderwijs houdt hierop toezicht.

Wij streven ernaar de leerlingen optimale kansen te geven, eruit te halen wat er in zit. Wij proberen dat te bereiken door te werken met goede materialen en methodes, de leerlingen positief te stimuleren, hoge verwachtingen van de leerlingen te hebben, en de leerlingen nauwkeurig te volgen. 

Via deze hyperlink kunt u het rapport van de onderwijsinspectie openen en doornemen.