Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben en wat de stand is van de basis en extra ondersteuning die de school biedt. Daarnaast wordt er beschreven welke ambities de school heeft voor de toekomst. Het profiel wordt ieder jaar door de school geactualiseerd waar dat aan de orde is.