NT2- onderwijs

Op de Wereldwijzer wordt het Nederlands als tweede taal "NT2" onderwezen zodat de leerlingen daarna een aansluiting kunnen vinden in het Nederlands onderwijsstelsel. Naast het taalonderwijs is er onderwijstijd voor rekenen, expressievakken en lichamelijke oefening. De wereldoriënterende vakken zijn opgenomen in de NT2 methoden. Alle vakken staan in het teken van NT2. Vijf dagen per week zijn de leerlingen dus zeer intensief bezig met het verwerven van de Nederlandse taal.  
 
Met de speciaal voor "tweede taal leerders" ontwikkelde methoden lukt het deze leerlingen na ongeveer 40 tot 60 schoolweken één aansluiting te vinden binnen het reguliere onderwijs. Afhankelijk van hun leeftijd, sociaal-emotionele ontwikkeling en onderwijsniveau vinden de leerlingen een aansluiting op een school voor primair onderwijs of de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) binnen het voortgezet onderwijs. 

Als u meer informatie wilt over NT2-onderwijs op basisschool de Wereldwijzer, klik dan hier.