MR

Het is gebruikelijk dat iedere school in Nederland een MR (medezeggenschapsraad) heeft. De MR wordt gevormd door enkele leerkrachten en belangstellende ouders van school. Omdat onze school constant in beweging is en de kinderen 40 tot 60 weken bij ons op school zitten, verandert de samenstelling van de MR per schooljaar. 
In de MR denken ouders mee over ontwikkelingen binnen de school, maar krijgen ze ook inzicht in bijv. begrotingsplannen, schoolbeleid, enz. Wanneer er over belangrijke zaken gestemd moet worden, hebben er 2 ouders binnen onze MR stemrecht.