Missie en Visie

Onze missie   
De missie van de Wereldwijzer is om leerlingen op resultaat gericht onderwijs in het Nederlands als Tweede taal (NT2) te bieden, in een veilige, respectvolle en uitdagende omgeving, die uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen.
De Wereldwijzer is een school met een vriendelijk, open en respectvol klimaat. Naast veel aandacht voor het NT2 onderwijs is ook het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk binnen de school, zodat leerlingen zich competent voelen om de stap naar het vervolgonderwijs te maken. De school blijft streven naar een eindresultaat dat aansluit bij de leeftijd van de leerling.

Onze visie
Wij vinden het belangrijk dat onze school een plaats is waar leerlingen graag komen. Een plaats waar zij zich veilig en vertrouwd voelen, zodat zij open kunnen staan voor wat wij ze willen bieden: onderwijs, opvoeding en begeleiding. Vooral door het verwerven van het Nederlands, het bevorderen van de zelfredzaamheid en de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling willen wij bereiken dat de leerlingen de stap naar het reguliere onderwijs kunnen maken en meer kansen krijgen om te integreren in de Nederlandse samenleving.