de Wereldwijzer
een goede start in het Nederlands onderwijsstelsel


 
De Wereldwijzer, basisonderwijs voor nieuwkomers biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, die rechtstreeks uit het buitenland komen. Kinderen kunnen op elke moment in het schooljaar worden aangemeld en starten. In 40 tot 60 weken leren zij de Nederlandse taal begrijpen, spreken, lezen en schrijven zodat zij daarna een aansluiting kunnen vinden in het reguliere onderwijs.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marisca Tjen A Tak of Ine van Kemenade
Pastoriestraat 88, 5623 AT, Eindhoven, 040-2427892 
 
 
Op donderdag 25-05-2017 en vrijdag 26-05-2017 zijn alle...